การทอผ้าขิดไหมกุดแห่ (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ภายใต้โครงการ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ช่วย ใช้วิธีการยึดเส้นยืนกับเสาเรือนหรือหลัก ใช้ไม้กลมๆ สอดเส้นยืนเพื่อแยกเป็นเส้นยกและเส้นข่ม เวลาจะสอดเส้นพุ่งจึงใช้ไม้แบนๆ สอดเพื่อเปิดเส้นยืน ปัจจุบันยังพบการทอลักษณะนี้ ในชนกลุ่มน้อย เนื่องจาก...

 หน้าที่ :     | 1