หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,399,400 1,914,040 56.31 70
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,823,430 1,524,975 9.64 97
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,111,590 1,791,556 57.58 33
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,372,440 1,116,193 47.05 42
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,535,470 1,852,371 73.06 39
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,847,800 823,843 44.59 31
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,606,840 2,055,008 56.98 52
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4,206,010 1,201,867 28.57 74
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
1,743,700 717,192 41.13 43
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
8,003,320 3,886,723 48.56 62
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
6,150,730 2,104,135 34.21 47
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
6,135,030 2,417,821 39.41 75
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,075,430 1,038,998 50.06 38
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,849,350 514,260 27.81 36
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,016,760 810,406 40.18 37
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,900,500 817,252 43.00 53
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,739,300 636,504 23.24 35
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,606,470 1,164,931 44.69 47
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,524,290 2,169,747 33.26 49
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,581,900 1,127,825 43.68 45
 
รวม
81,229,760 29,685,646 36.55 1005