หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,399,400 1,976,180 58.13 70
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,823,430 1,554,510 9.82 97
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,111,590 2,276,454 73.16 33
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,372,440 1,193,913 50.32 42
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,535,470 1,899,356 74.91 39
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,847,800 854,422 46.24 31
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,606,840 2,189,192 60.70 52
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4,206,010 1,323,467 31.47 74
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
1,743,700 1,049,967 60.21 43
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
8,003,320 4,187,461 52.32 62
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
6,204,970 2,604,891 41.98 50
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
6,135,030 2,587,211 42.17 75
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,075,430 1,190,253 57.35 38
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,858,350 569,821 30.66 37
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,016,760 1,029,298 51.04 37
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,906,500 1,103,482 57.88 54
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,739,300 824,500 30.10 35
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,606,470 1,228,643 47.14 47
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,529,090 2,888,191 44.24 50
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,581,900 1,413,195 54.73 45
 
รวม
81,303,800 33,944,407 41.75 1011