ประวัติชุมชนบ้านนาคำไฮ (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  ผู้แต่ง                                                  &nbs...
พิพิธภัณฑ์ชุมชน (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ภายใต้โครงการ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
           พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางแห่ง  อาจมีสถานที่เหมาะสมสามารถจัดสัดส่วนเป็นร้านค้าชุมชนได้ด้วย  อาจมีบริเวณโดยรอบเป็นสนามเด็กเล่น  เป็นท...
นาคำไฮ โมเดล โจทย์วิจัยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองระดับชุมชน (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ภายใต้โครงการ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
               เมื่อนักวิจัยพบว่า  ข้อมูลที่ได้มา  เป็นข้อมูลในระดับปรากฏการณ์ของชุมชน  เป็นข้อมูลที่คนในชุมชนได้ช่...
โจทย์วิจัยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ภายใต้โครงการ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
  งานวิจัยชุมชน  หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความคิดเห็นของนักวิจัยที่มีต่อผลการดำเนินงาน  ก็คือ  สรุปผลการวิจัยดีๆ  นี่เอง  ฉะนั้นการทำงานกับชุมชนจึงต้องดำเนินการด้วยความระม...
การทอผ้าขิดไหมกุดแห่ (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ภายใต้โครงการ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ช่วย ใช้วิธีการยึดเส้นยืนกับเสาเรือนหรือหลัก ใช้ไม้กลมๆ สอดเส้นยืนเพื่อแยกเป็นเส้นยกและเส้นข่ม เวลาจะสอดเส้นพุ่งจึงใช้ไม้แบนๆ สอดเพื่อเปิดเส้นยืน ปัจจุบันยังพบการทอลักษณะนี้ ในชนกลุ่มน้อย เนื่องจาก...

 หน้าที่ :     | 1