หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,399,400 1,565,580 46.05 70
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,823,430 1,394,080 8.81 97
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,111,590 1,541,813 49.55 33
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,372,440 978,784 41.26 42
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,535,470 1,516,489 59.81 39
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,847,800 598,140 32.37 31
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,606,840 1,732,289 48.03 52
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4,206,010 947,673 22.53 74
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
1,743,700 500,142 28.68 43
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
8,003,320 3,542,002 44.26 62
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
6,150,730 1,766,111 28.71 47
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
6,135,030 1,641,500 26.76 75
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,075,430 797,791 38.44 38
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,849,350 499,860 27.03 36
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,016,760 566,782 28.10 37
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,840,850 564,318 30.66 47
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,739,300 462,694 16.89 35
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,606,470 906,561 34.78 47
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,524,290 1,784,122 27.35 49
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,581,900 734,018 28.43 45
 
รวม
81,170,110 24,040,749 29.62 999