หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,181,050 2,696,279 84.76 56
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,667,600 15,101,766 96.39 96
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,710,759 3,857,535 103.96 30
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,381,640 2,220,991 93.25 35
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,645,650 1,723,826 65.16 29
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,756,460 1,156,873 65.86 36
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,818,280 3,258,393 85.34 55
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,247,350 2,636,833 42.21 76
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,032,600 1,999,420 98.37 46
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
7,599,645 4,638,540 61.04 77
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,270,880 4,557,598 86.47 49
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,820,000 3,288,135 56.50 76
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,100,230 1,625,734 77.41 40
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,894,330 691,875 36.52 35
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,937,500 1,711,596 88.34 47
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,101,550 1,763,631 83.92 47
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,330,900 1,413,826 60.66 39
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,474,920 2,699,730 109.08 46
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5,087,380 2,858,895 56.20 41
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,403,515 2,500,808 73.48 52
 
รวม
81,462,239 62,402,284 76.60 1008