หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,512,600 714,957 20.35 59
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,306,718 4,890,525 31.95 88
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,531,700 869,724 24.63 33
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,793,650 534,282 19.12 38
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3,031,700 1,218,293 40.19 33
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,753,520 307,332 17.53 34
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,976,310 1,000,281 25.16 58
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,245,554 1,492,047 23.89 72
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,491,980 728,504 29.23 47
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
5,766,220 724,069 12.56 68
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,717,260 1,017,698 21.57 46
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
4,586,500 1,380,642 30.10 54
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,136,400 679,667 31.81 38
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2,223,260 305,013 13.72 34
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,022,750 875,363 43.28 49
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,312,600 529,908 22.91 47
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,686,080 489,267 18.21 40
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,902,900 1,047,318 36.08 35
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5,570,665 1,074,297 19.28 50
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,849,800 737,395 19.15 39
 
รวม
81,418,167 20,616,581 25.32 962