หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,512,600 940,987 26.79 59
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,512,158 5,055,197 32.59 98
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,531,700 1,945,903 55.10 33
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,793,650 988,114 35.37 38
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3,031,700 1,896,743 62.56 33
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,753,520 307,332 17.53 34
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,976,310 2,027,350 50.99 58
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,245,554 1,891,085 30.28 72
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,491,980 1,161,340 46.60 47
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
5,846,270 1,546,849 26.46 69
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,726,260 1,569,849 33.22 47
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
4,586,500 1,471,237 32.08 54
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,136,400 1,114,453 52.16 38
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2,223,260 460,273 20.70 34
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,022,750 1,006,652 49.77 49
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,328,200 972,128 41.75 49
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,686,080 557,666 20.76 40
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,902,900 1,363,792 46.98 35
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5,570,665 1,132,601 20.33 50
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,849,800 899,495 23.36 39
 
รวม
81,728,257 28,309,046 34.64 976