หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,181,050 688,802 21.65 56
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,583,550 1,011,392 6.49 90
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,713,675 1,208,738 32.55 32
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,381,640 773,038 32.46 35
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,645,650 881,959 33.34 29
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,695,800 97,766 5.77 32
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,818,280 334,375 8.76 55
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,247,350 1,175,458 18.82 75
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,032,600 415,366 20.44 46
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
7,583,345 959,399 12.65 76
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,179,880 684,453 13.21 45
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,688,000 307,721 5.41 73
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,100,230 463,039 22.05 40
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,894,330 295,407 15.59 35
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,937,500 317,496 16.39 48
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,042,400 662,626 32.44 41
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,195,900 47,221 2.15 35
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,505,100 628,908 25.11 46
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4,583,730 0 0.00 28
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,253,350 85,880 2.64 46
 
รวม
80,263,360 11,039,044 13.75 963