หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,181,050 1,412,619 44.41 56
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,629,650 14,577,965 93.27 94
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,713,675 2,048,171 55.15 32
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,381,640 1,133,894 47.61 35
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,645,650 1,347,138 50.92 29
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,695,800 677,774 39.97 32
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,818,280 1,751,055 45.86 55
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,247,350 1,588,157 25.42 75
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,032,600 1,008,802 49.63 46
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
7,583,345 1,658,220 21.87 76
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,179,880 1,687,471 32.58 45
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,688,000 1,715,697 30.16 73
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,100,230 527,467 25.11 40
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,894,330 581,660 30.71 35
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,054,500 1,088,157 52.96 54
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,093,550 1,108,852 52.97 46
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,275,900 364,132 16.00 36
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,505,100 1,293,014 51.62 46
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4,742,730 1,571,445 33.13 31
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,277,515 1,344,667 41.03 48
 
รวม
80,740,775 38,486,358 47.67 984