หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
1,730,900 0 0.00 7
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
1,245,030 0 0.00 30
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,656,975 0 0.00 5
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
658,720 0 0.00 5
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
879,000 0 0.00 5
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
737,000 0 0.00 6
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2,091,040 0 0.00 7
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
922,400 0 0.00 24
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
737,000 0 0.00 7
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1,735,845 0 0.00 12
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,247,000 0 0.00 13
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
1,637,000 0 0.00 11
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
747,030 0 0.00 7
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
433,630 0 0.00 6
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
452,400 0 0.00 4
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
752,000 0 0.00 7
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
375,000 0 0.00 3
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
1,107,000 0 0.00 5
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
3,357,030 0 0.00 8
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
1,567,400 0 0.00 5
 
รวม
27,069,400 0 0.00 177