หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,181,050 285,244 8.97 56
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,576,050 502,309 3.22 89
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,713,675 378,115 10.18 32
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,381,640 86,288 3.62 35
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,645,650 276,197 10.44 29
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,695,800 97,766 5.77 32
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,818,280 134,121 3.51 55
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,503,590 741,566 11.40 75
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,032,600 230,376 11.33 46
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
7,599,645 150,600 1.98 77
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,179,880 223,518 4.32 45
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,688,000 284,125 5.00 73
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,100,230 98,375 4.68 40
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,894,330 246,773 13.03 30
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,937,500 165,557 8.54 48
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,042,400 274,364 13.43 41
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,165,900 12,880 0.59 28
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,505,100 243,632 9.73 46
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4,733,730 0 0.00 30
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,253,350 76,320 2.35 46
 
รวม
80,648,400 4,508,126 5.59 953