หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,181,050 285,244 8.97 56
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,576,050 502,309 3.22 89
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,713,675 378,115 10.18 32
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,381,640 86,288 3.62 35
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,645,650 276,197 10.44 29
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,695,800 97,766 5.77 32
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,818,280 134,121 3.51 55
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,503,590 676,146 10.40 75
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,032,600 213,576 10.51 40
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
7,599,645 0 0.00 77
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,179,880 201,319 3.89 45
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,688,000 284,125 5.00 73
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,100,230 98,375 4.68 40
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,894,330 246,773 13.03 30
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,937,500 165,557 8.54 48
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,029,200 212,335 10.46 39
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,165,900 12,880 0.59 28
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,505,100 243,632 9.73 46
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4,733,730 0 0.00 30
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,223,350 76,320 2.37 45
 
รวม
80,605,200 4,191,078 5.20 944