หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,181,050 1,457,215 45.81 56
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,629,650 14,625,480 93.58 94
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,713,675 2,066,023 55.63 32
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,381,640 1,133,894 47.61 35
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,645,650 1,347,138 50.92 29
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,695,800 677,774 39.97 32
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,818,280 2,193,116 57.44 55
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,247,350 1,588,157 25.42 75
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,032,600 1,008,802 49.63 46
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
7,583,345 1,658,220 21.87 76
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,179,880 1,713,071 33.07 45
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,688,000 2,179,363 38.32 73
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,100,230 798,253 38.01 40
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,894,330 581,660 30.71 35
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,054,500 1,373,147 66.84 54
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,093,550 1,158,922 55.36 46
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,275,900 364,132 16.00 36
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,505,100 1,293,014 51.62 46
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4,742,730 1,634,887 34.47 31
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,277,515 1,374,667 41.94 48
 
รวม
80,740,775 40,226,936 49.82 984