เทคนิคการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ประเภทบทความ : บทความให้ความรู้ทั่วไป)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
ภายใต้โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้สอนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนน่าน...

 หน้าที่ :     | 1