หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,512,600 0 0.00 59
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,237,718 13,062 0.09 87
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,231,700 481,975 14.91 31
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,793,650 137,848 4.93 38
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3,031,700 564,902 18.63 33
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,753,520 0 0.00 34
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,976,310 242,099 6.09 58
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,195,554 400,000 6.46 71
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,491,980 245,582 9.85 47
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
5,796,270 37,000 0.64 68
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,653,760 0 0.00 44
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
4,536,500 0 0.00 53
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,136,400 13,000 0.61 38
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2,020,460 0 0.00 21
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,939,750 89,056 4.59 46
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,256,000 37,780 1.67 45
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,590,300 27,101 1.05 36
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,902,900 130,343 4.49 35
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5,520,665 166,316 3.01 49
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,799,800 179,700 4.73 38
 
รวม
80,377,537 2,765,763 3.44 931