หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,512,600 885,987 25.22 59
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,322,018 4,929,377 32.17 89
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,531,700 1,182,953 33.50 33
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,793,650 590,577 21.14 38
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3,031,700 1,722,243 56.81 33
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,753,520 307,332 17.53 34
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,976,310 1,637,057 41.17 58
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,245,554 1,636,785 26.21 72
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,491,980 938,994 37.68 47
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
5,846,270 1,440,707 24.64 69
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,726,260 1,210,380 25.61 47
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
4,586,500 1,469,107 32.03 54
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,136,400 747,417 34.98 38
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2,223,260 335,153 15.07 34
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,022,750 905,260 44.75 49
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,328,200 698,449 30.00 49
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,686,080 489,267 18.21 40
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,902,900 1,047,318 36.08 35
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5,570,665 1,074,297 19.28 50
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,849,800 737,395 19.15 39
 
รวม
81,538,117 23,986,054 29.42 967