หน้าหลัก

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,181,050 2,696,279 84.76 56
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,667,600 15,101,766 96.39 96
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,710,759 3,608,593 97.25 30
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,381,640 2,171,077 91.16 35
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,645,650 1,723,826 65.16 29
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,756,460 1,097,754 62.50 36
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,818,280 3,113,100 81.53 55
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
6,247,350 2,537,753 40.62 76
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,032,600 1,999,420 98.37 46
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
7,599,645 4,609,804 60.66 77
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,270,880 4,118,375 78.13 49
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,820,000 3,059,135 52.56 76
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,100,230 1,625,734 77.41 40
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,894,330 691,875 36.52 35
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,054,500 1,741,546 84.77 54
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,101,550 1,649,087 78.47 47
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,330,900 1,413,826 60.66 39
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,505,100 2,506,311 100.05 46
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5,087,380 2,795,464 54.95 41
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
3,403,515 2,368,508 69.59 52
 
รวม
81,609,419 60,629,234 74.29 1015